Vize Vizyon - Gaziantep iData
gaziantep vize işlemleri
a

İDATA, Türkiye’de var olup yalnız Almanya Büyükelçilik/Konsoloslukları ve İtalya Başkonsolosluğundan alınacak vizeler için yetkilendirilmiş geçerli bir kurumdur.

Yurt dışı Almanya – İtalya ülkelerine gitmek isteyen kişilerin bazı bilmesi gereken bir takım bilgiler ve süreçler bulunmaktadır. Vize başvuru süresinde hazırlanacak olan gerekli belgeler ve pasaport işlemleri İtalya Başkonsolosluğu ya da Almanya Büyükelçilik/Konsoloslukları tarafından işlem sürecinde aracı bir kurum olarak tüm sürecin takibi ve gerekli tüm evrakların alınması İDATA aracılığı ile yapılmaktadır. Yalnız vize başvuruları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 90 günden daha kısa süreli yapılacak ise Almanya – İtalya konsolosluklarına gitme zorunluluğu iDATA kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tüm bu vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşmamak için gerekli olan pasaport ve belgeleri en az bir ay önceden hazırlamak büyük önem taşımaktadır. Vize hazırlık süreci, hizmet veren vize danışmanlığı ile alınan randevu ile birlikte başlanması ve süreç içerisine bilinmesi gereken tüm bu bilgilerin doğru bir şekilde akışının sağlanması ortaya çıkabilecek sorunları engellemektedir.

Vize Başvuruları Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Almanya – İtalya vizelerini alabilmek için bireysel olarak veya vize danışmanlığı hizmeti ile hazırlanan tüm belgelerin ve pasaportun eksiksiz bir şekilde hazırlanması ile iDATA vize başvuru sürecine dâhil edilerek süreç başlar. Vize başvuruları için iDATA tarafından bir randevu alınır. Alınan randevu doğrultusunda vize başvurusu yapılan kişiye randevu tarih ve saati verilir. Kişi verilen tarih ve saatte ofiste bulunarak resmi işlem sürecine dâhil olması gerekmektedir. Eğer ki belirtilen tarih ve saatte kişi randevuya gitmez ise vize başvurusu otomatik olarak iptal edilmektedir. Genellikle seyahat süresine en az 20 gün kala başvuru sürecine dâhil olunması önerilir. Fakat vize başvurusu için 90 gün önceden başvurular gerçekleştirilebilmektedir.

Vize Başvuru Süreci

Vize başvuru sürecinde randevuya gidildiğinde tüm belgelerin ve pasaportun eksiksiz bir şekilde teslim edildiğinden emin olunması gerekir. Vize başvurusunda iDATA tarafından alınan bilgi ve belgelerin incelenmesinin yanında başvuruyu gerçekleştiren kişiden parmak izi alınmaktadır. Almanya – İtalya ülkelerinin Schengen ülkesi olması ve Schengen ülke kuralları gereği parmak izleri alınır ve 5 yıl süre ile herhangi başka bir vize başvuru sürecine tabi tutulmadan Schengen ülkelerine seyahat gerçekleştirilebilmektedir.

Vize başvurusu gerçekleştirilen kişinin belgeler ve pasaportu incelendikten sonra, başvuruların tamamlanma süreci için iDATA tarafından Almanya – İtalya konsolosluklarına aktarım sağlanır. Konsolosluklar tarafından on ile on beş gün içerisinde işlem türüne göre başvurular onaylanıp sonuçlanabilmektedir. Vize başvurusu esnasında teslim edilecek olan pasaportta herhangi bir yırtılma, deformasyon olmaması ve yurt dışı dönüşünden en az altı ay öncesinden hazırlık aşamasına dâhil edilmesi gerekmektedir.

Vize Başvuruları İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Almanya – İtalya vizeleri için gerekli olan evraklar Turistik, Ticari, Çalışma amaçlı gidenler, Öğrenciler, Emekliler ve Ev hanımları için aşağıda sıralanmıştır.

Turistik amaçlı Schengen vizesi İçin gerekli evraklar

– Vize başvurusu yapan kişi tarafından doldurularak imzalanmış başvuru formu.

– Başvuru yapılması istenen tarih itibari ile en az 6 ay geçerli Pasaport. Son on yılda çıkarılmış pasaportun en az 2 boş sayfası olması gerekmektedir. Pasaport yeni ise, eski pasaportlar da ibraz edilmelidir.

– Daha önceki vize işlemleri ve pasaport için kullanılmamış olan 1 adet biyometrik fotoğraf gerekli.

– 30.000 Euro teminatı olan İngilizce Seyahat Sağlık Sigortası

– Ulaşım için ayarlanmış seyahat rezervasyon belgeleri ve diğer belgeler.

– Otel rezervasyonlarını ve seyahat planını gösteren belgeler.

– Son üç aylık maaş bordroları, seyahat masraflarının karşılanacağı kanıtlayan belgeler.

Ayrıca başvuru sırasında diğer bazı belgeler gereklidir.

Eğer ki başvuru sahibi çalışan ise İşveren izin onayı, Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü;

-Başvuru sahibi çiftçi ise bağlı olduğu ziraat odasının vermiş olduğu çiftçilik belgesi;

-Başvuru sahibi şirket sahibi ise şirkete ait ticaret odası kaydı, ticari sicil gazete kaydı ve vergi levhası;

-Başvuru sahibi emekli ise emekli aylığını gösteren emekli cüzdanı veya banka hesap detayı;

-Başvuru sahibi öğrenci ise öğrenci belgesi;

-Başvuru sahibi 18 yaşın altında reşit değil ise ebeveynin seyahatine onay verdiğine dair noter tasdikli muvaffakatname belgesi gerekmektedir.

Aile ziyareti çin gerekli evraklar

– Vize başvurusu yapan kişi tarafından doldurularak imzalanmış başvuru formu.

– Başvuru yapılması istenen tarih itibari ile en az 6 ay geçerli Pasaport. Son on yılda çıkarılmış pasaportun en az 2 boş sayfası olması gerekmektedir. Pasaport yeni ise, eski pasaportlar da ibraz edilmelidir.

– Daha önceki vize işlemleri ve pasaport için kullanılmamış olan 1 adet biyometrik fotoğraf gerekli.

– 30.000 Euro teminatı olan İngilizce Seyahat Sağlık Sigortası

– Ulaşım için ayarlanmış seyahat rezervasyon belgeleri ve diğer belgeler.

– Aile bağlarının olduğunu gösteren Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği belgesi.

– Son üç aylık maaş bordroları, seyahat masraflarının karşılanacağı kanıtlayan belgeler.

-Mevzuata uygun ülkenin kendi dilinde yazılmış ve ekinde davet eden kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi yer alan Davet Mektubu.

Ticari ziyaret için gerekli evraklar

– Vize başvurusu yapan kişi tarafından doldurularak imzalanmış başvuru formu.

– Başvuru yapılması istenen tarih itibari ile en az 6 ay geçerli Pasaport. Son on yılda çıkarılmış pasaportun en az 2 boş sayfası olması gerekmektedir. Pasaport yeni ise, eski pasaportlar da ibraz edilmelidir.

– Daha önceki vize işlemleri ve pasaport için kullanılmamış olan 1 adet biyometrik fotoğraf gerekli.

– 30.000 Euro teminatı olan İngilizce Seyahat Sağlık Sigortası

– Ulaşım için ayarlanmış seyahat rezervasyon belgeleri ve diğer belgeler.

– Eğer ki fuara katılacak ise giriş kartı ve katılım ile ilgili belgeler.

– Son üç aylık maaş bordroları, seyahat masraflarının karşılanacağı kanıtlayan belgeler.

– Mevzuata uygun ülkenin kendi dilinde yazılmış ve ekinde davet eden kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi yer alan Davet Mektubu.

Öğrenim amaçlı ziyaret için gerekli olan belgeler

– Vize başvurusu yapan kişi tarafından doldurularak imzalanmış başvuru formu.

– Başvuru yapılması istenen tarih itibari ile en az 6 ay geçerli Pasaport. Son on yılda çıkarılmış pasaportun en az 2 boş sayfası olması gerekmektedir. Pasaport yeni ise, eski pasaportlar da ibraz edilmelidir.

– Daha önceki vize işlemleri ve pasaport için kullanılmamış olan 1 adet biyometrik fotoğraf gerekli.

– 30.000 Euro teminatı olan İngilizce Seyahat Sağlık Sigortası

– Ulaşım için ayarlanmış seyahat rezervasyon belgeleri ve diğer belgeler.

– Kalınacak süre içerisindeki konaklama belgeleri.

– Son üç aylık maaş bordroları, seyahat masraflarının karşılanacağı kanıtlayan belgeler.

– Öğrenim amacı ile ulusal mevzuata uygun davetiye ve teminat yazısı gerekmektedir.( Not: Eğitimin alınacak olan ülke tarafından verişmiş kayıt belgesi)

-AB’nin eğitim, öğretim, araştırmalarına katılmak için üniversite veya araştırma merkezi tarafından iletilen davet mektubunun aslı ve başvuru yapanın AB programında desteklendiğini gösterir Türkiye Ulusal ajansı veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup gerekmektedir.

Kültürel etkinlik veya sportif amaçlı yapılacak ziyaretler için gerekli olan belgeler

– Vize başvurusu yapan kişi tarafından doldurularak imzalanmış başvuru formu.

– Başvuru yapılması istenen tarih itibari ile en az 6 ay geçerli Pasaport. Son on yılda çıkarılmış pasaportun en az 2 boş sayfası olması gerekmektedir. Pasaport yeni ise, eski pasaportlar da ibraz edilmelidir.

– Daha önceki vize işlemleri ve pasaport için kullanılmamış olan 1 adet biyometrik fotoğraf gerekli.

– 30.000 Euro teminatı olan İngilizce Seyahat Sağlık Sigortası

– Ulaşım için ayarlanmış seyahat rezervasyon belgeleri ve diğer belgeler.

– Konaklamaya ait belgeler.

– Son üç aylık maaş bordroları, seyahat masraflarının karşılanacağı kanıtlayan belgeler.

Ayrıca kişi Kültürel bir etkinliğe katılacak ise Etkinliği düzenleyen şirket tarafından gönderilmiş davetiye veya hizmeti veren firma ile imzalanmış sözleşme belgeleri; spor etkinliğine katılacak ise spor kulübü ya da spor federasyonu tarafından gönderilmiş davetiye belgesi ve spor federasyonu tarafından alınmış sporcu lisansı belgesi gereklidir.

Denizciler için gerekli olan belgeler

– Vize başvurusu yapan kişi tarafından doldurularak imzalanmış başvuru formu.

– Başvuru yapılması istenen tarih itibari ile en az 6 ay geçerli Pasaport. Son on yılda çıkarılmış pasaportun en az 2 boş sayfası olması gerekmektedir. Pasaport yeni ise, eski pasaportlar da ibraz edilmelidir.

– Daha önceki vize işlemleri ve pasaport için kullanılmamış olan 1 adet biyometrik fotoğraf gerekli.

– Yabancı bandıralı gemilerden ulusal sınırlar kapsamında limanlarda inişini ve binişini sağlayacak denizcilik transit vizesi.

Denizcilere verilecek transit vizelerdeki şartlar şunları:

-Şirketin talep yazısı (Acentenin, kiralayan şirketin ya da denizcinin iş akdinin bulunduğu kurum) Bu belge seyahat edilecek ülkenin liman yetkililerince onaylanmalıdır.

-Denizci karnesi.

– Seyahat edilecek ülkenin konsolosluğundan alınmış çalışma vizesi.

– Uçak rezervasyonunu gösteren belge gerekmektedir.

Tır ile ülkeye giriş yapacaklar için gerekli belgeler

– Şirket tarafından verilen teminat yazısı ve şirket üye ise Uluslararası Nakliyeciler Derneği tarafından verilen teminat yazısı

– Tır sürücülerinin listesi ve uluslararası sürücü belgeleri

– Sürücülerin Sosyal güvenlik giriş bildirgeleri, Sigorta hizmet dökümleri ve sürücü için yapılmış önceki Sigorta Güvenlik Kurumu ödemelerinin listesi.

– C2 ihracat izin belgesi.

– Davet mektubu ya da iş ortaklığını gösteren belge.a